Medicinsk behandling

Om man undanröjt Ferritinvärde under 75 som orsak till besvären är förstahandsvalet vid läkemedelsbehandling låg dos av en dopaminagonist,  Sifrol, Adartrel och Neupro

Vid smärta finns opioiden Targiniq

Dopaminagonisterna skall tas i så låg dos som det bara är möjligt! 

Nedanstående läkemedel är godkända av Läkemedelsverket för behandling av WED/RLS, även andra används, läs mer om dem på WED-Förbundets hemsida.

OBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!

  • Sifrol (pramipexol) – startdos 0,045 mg, maxdos 0,36 mg. 
  • Adartrel (ropinirol) – startdos 0,5 mg, maxdos 2 mg.
  • Neupro (rotigotin) – startdos 1 mg, maxdos 3 mg OBS! plåstret går att dela!
  • Targiniq (oxicodon+naloxon) startdos 5 mg, maxdos 60 mg.


Utdrag ur Internetmedicin uppdaterad hösten 2016:

© Kerstin Thuresson 2019