Augmentation/Överdoserings-WED/RLS och utsättningssymtom

Augmentation/Överdoserings-WED/RLS och utsättningssymtom ger ungefär likadana symtom:

-förvärrade besvär

-besvär allt tidigare på dynget

-besvär i större delen av kroppen

Om man medicinerar med högsta eller högre dos än rekommenderat av en dopaminagonist, Sifrol (Pramipexol), Adartrel (Ropinirol) eller Neupro (Rotigotin) och drabbas av ökade besvär är det av yttersta vikt att man SÄNKER sin dygnsdos! 

Sänkningen måste ske långsamt med väldigt låg dos, 1/4-del 0,18 mg Sifrol eller en flisa av Neupro-plåstret, Adartrel går tyvärr ej att dela så man bör be om Sifrol 0,18 mg istället. Läs om det här

Man tar bort en liten bit tablett eller plåster var 5:e dag till besvären lindras! Varför man skall sänka och inte öka förklaras här

Läs här en artikel om risken för augmentation, Neurologi i Sverige nr 2-2018 

* Det är nu också oerhört viktigt att kolla sitt Ferritin-värde eftersom värde under 75 kan orsaka augmentation vid medicinering med av dopaminagonist

Utdrag ur Internetmedicin uppdaterad hösten 2016:


© Kerstin Thuresson 2019