Morfinpump och Cannabis


Jag fick efter 33 års lidande och 15 års medicinering (varav de tre sista med Morfin, Fentanyl och Metadon) och 2 års intensiv nästan daglig kamp med sjukvården äntligen en läkemedelspump för intratekalt morfin inopererad hösten 2013.

Med endast 88,4 microgram flytande morfin/dygn in i mitt centrala nervsystem är jag i princip besvärsfri.

Kontakta mig om du vill du veta mer om den!

_______________________________________________________________________________

Medicinsk Cannabis är numera godkänt för bl.a. Parkinson, MS samt Neuropathi som ofta förekommer ihop med WED/RLS. En del WED/RLS-drabbade har testat rökcannabis (olagligt!) framgångsrikt. Vi väntar med spänning på första forskningen.

 Läs mer här och här  

Medicinsk Cannabis är svindyrt och precis som med Ferinject får vi tyvärr betala själva.


© Kerstin Thuresson 2019