Sifrol nedtrappning

När man p.g.a. augmentation/Överdoserings-WED/RLS, läkemedelsbyte eller om man bara vill sluta med Sifrol är det viktigt att det sker långsamt och försiktigt eftersom man annars kan drabbas av svåra utsättningssymtom i form av kraftigt förvärrade besvär. 

Sänk med 1/4-dels eller ev. 1/2 st  0,18 mg-tablett var 5:e dag tills du antingen är bervärsfri eller din dygnsdos är nere på 0. 

Tar du andra Sifrol än de på 0,18 mg skall du be din läkare om de på 0,18 mg och sedan räkna om din nuvarande dos och ta så många 0,18 mg som motsvarar den.**

Vid läkemedelsbyte trappas det nya läkemedlet in lika långsamt. Många som bytt från Sifrol till Adartrel upplever att Adartrel inte hjälper och detta beror oftast på att man inte får till doseringen mellan dem båda balanserat.

OBS!  Adratrel har både kortare verkningstid och svagare effekt än Sifrol.

** Kontakta mig om du behöver hjälp!


Exempel på nedtrappning:

OBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!


© Kerstin Thuresson 2019