Sifrol

Av alla Sifrol-varianter som finns och av alla Pramipexol-preparat som finns är det enbart Sifrol 0,18 mg som är godkänd för WED/RLS och enbart den man skall ta!

Det finns flera rapporter om att kopiorna inte ger samma goda resultat som Sifrol beroende på de s.k. hjälpämnena, be läkaren kryssa i att Sifrol INTE får bytas ut på apoteket!

1/4-dels 0,18 mg Sifrol kan räcka som startdos! Ta aldrig en hel tablett på en gång, dela upp din dygnsdos i 1/4-delar och ta under flera tillfällen em och kväll. Ta aldrig någonsin mer än totalt 2 stycken 0,18 mg/dygn!

Man skall behålla den låga dosen så länge som det bara är möjligt och absolut inte höja vid ökning av besvären utan hellre då ta en tillfällig hjälpare tills skovet lagt sig.

Får man permanent ökade besvär d.v.s. augmentation/Överdoserings-WED/RLS skall man inte höja sin dos utan istället SÄNKA den (!) eller byta läkemedel. Sänk med 1/4-del var 5:e dag. Läs mer här

Doser nära eller över rekommenderad maxdos av dopaminagonisterna ger förvärrade besvär! 

Maxdos enligt tillverkaren är 3 st 0,18 mg = 0,54 mg/dygn, den samlade erfarenheten världen över är dock att de allra flesta klarar sig från augmentation och biverkningar om de håller sig under 2 st 0,18 mg = 0,36 mg/dygn och då uppdelat i smådoser under eftermiddag och kväll.

Depottabletter av Sifrol skall inte användas vid WED/RLS, läs här

Skall man byta Sifrol mot ett annat läkemdel måste man trappa ned Sifrolen i små små steg samtidigt som man trappar in det nya läkemedlet annars riskerar man att drabbas av utsättningssymtom.

Smidig tablettdelare som finns att köpa på apoteken:

OBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!

© Kerstin Thuresson 2019