Targiniq

Targiniq är en opioid innehållande Oxikodon och Naloxan som är mot den förstoppning som annars är så vanlig vid opioidbehandling.

Targiniq godkändes av Läkemedelsverket i mars 2015 för behandling av WED/RLS med smärta.

Det är vida känt att opioider även tar de ”vanliga” WED/RLS-besvären som obehagskrypningarna. 

Även ryckningarna försvinner med opioider och man sover bra.

Startdos för WED/RLS är 5 mg och maxdos 60 mg, rådgör med din läkare!


© Kerstin Thuresson 2019