Vad är WED/RLS?

WED/RLS är en neurologisk sjukdom. Man känner i stora drag till orsakerna och hur man skall behandla, läs om forskningen här

Det är relativt lätt att diagnostisera WED/RLS. Fem kriterier skall uppfyllas, alla fem!

Därefter skall kompletterande blodprover tas.

Uppfyller man alla dessa fem är det med största sannolikhet WED/RLS man är drabbad av.

Utöver dessa fem diagnoskriterier kan man även vara drabbad av smärtor, ryckningar och ofrivilliga rörelser av varierande grad.  

OOBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!!


© Kerstin Thuresson 2019