Dopaminet

Vid WED/RLS  har man inte brist på dopaminhormonet.  Det är istället ett fel i överföringsprocessen av dopaminet mellan cellerna.

Man skall alltså helst inte tillföra mer dopamin, men det har visat sig att en låg dos dopamin förefaller ”rätta till” överföringsprocessen så att den fungerar bättre.

Men ju mer dopamin desto fler överföringsfel och man kan drabbas av augmentation /Överdoserings-WED/RLS med  förvärrade besvär så därför är låg dos av dopaminagonister (Sifrol Adartrel och Neupro) ytterst viktigt! 

Får man ökade besvär skall man SÄNKA dosen!


Läs mer om dopaminet här och om dopaminagonisterna under Medicinsk behandling

© Kerstin Thuresson 2019