Järnet 

Järn är viktigt vid WED/RLS, men inte det järn som finns i blodet och som används just nu, det man mäter vid Hb-provet (hemoglobinet). Men man skall naturligtvis inte ha järnbrist!

Det är det järnet som är lagrat i depåerna, i vävnaderna som är viktigt vid WED/RLS. Hjärnan är en sådan depå och det är där det behövs mycket lagrat järn för att dopaminprocessen skall fungera.

Depåjärnet kallas Ferritin och mätmetoden S-Ferritin (Serum-Ferritin) eller P-Ferritin (Plasma-Ferritin). Normalvärde, det s.k. referensvärdet hos friska individer ligger på ca 12-365, det kan variera mellan mätmetod och laboratorie! Depåerna kan vara helt tömda innan det syns på det vanliga Hb-provet

.

OBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!

Vid WED/RLS SKALL Ferritinvärdet vara minst 50 men det BÖR ligga på minst 75 och HELST vara uppemot 100! 

OBS! Det är viktigt att ta en snabbsänka samtidigt eftersom en infl. i kroppen kan ge falsk förhöjt Ferritin! OBS!

Läkaren säga att du har bra Ferritin om du har 15, vilket är en katastrof vid WED/RLS! Läs om behandling av lågt Ferritin här

Det finns två anledningar: 

1) WED/RLS misstänks bero på dålig syresättning av mikrocirkulationen, det behövs järn för att syret skall kunna transporteras i blodet och syre för att järnet skall kunna lagras i depåerna.

2) Dopaminagonisterna fungerar inte optimalt om Ferritinvärdet är under 75 och risken för augmentation är stor.


Utdrag ur Internetmedicin uppdaterad hösten 2016:


Läs mer om järn här på Internetmedicin.

Hur får man i sig järn? Läs här

© Kerstin Thuresson 2019