Sömnen, värme/kyla

Ca 90% av de WED/RLS-drabbade har förutom de typiska obehags-besvären även stora sömnproblem.

Svårt med insomnandet och ytlig sömn med täta uppvaknanden är det som gör att man sällan eller aldrig når den viktiga djupsömnen, steg III och IV i bilden nedan.

De flesta sömnmedel förvärrar tyvärr WED/RLS, men några drabbade kan ta IMOVANE. Magnesiumbrist är vanligt och påverkar sömnen negativt. Ta tillskott av Magnesium Kelat!

___________________________________________________________________________

Ca 80% har dessutom PLMS (Periodic Limb Movement in Sleep) alltså ofrivilliga benrörelser i sömnen. Dessa kan vara små och nästintill osynliga, men de stör sömnen. De kan också vara så kraftiga att man sparkar katten ur sängen. PLMS behandlas med samma läkemdel som WED/RLS.

_____________________________________________________________________________

Mycket vanligt är dessutom att ha olika former av värme-och/eller köldupplevelser i fötter och ben. Fötter och ben kan ”brinna” eller kännas som isklumpar trots att de har normaltemperatur. Vetevärmare och kyldynor för hundar brukar funka för att lidra tillfälligt.

_____________________________________________________________________________

Blå kurva är normal sömn. Röd kurva WED/RLS-drabbades sömn

© Kerstin Thuresson 2019