Andra sjukdomar


Det finns dessutom en rad andra sjukdomar som kan förväxlas och / eller  förekomma samtidigt som WED/RLS. Det är viktigt att kunna skilja dem åt eftersom de kräver helt olika behandling.

Detta är enl. WED-Förbundet de vanligaste: 

  • Akatisi, svårighet att vara stilla, en oroskänsla i hela kroppen utan den vid WED/RLS så typiska dygnsrytmen
  • Ben – och vadkramper som förekommer isolerat från de övriga WED/RLS-symtomen
  • Nattliga vadkramper som förekommer isolerat från de övriga WED/RLS-symtomen
  • Cirkulationssjukdomar både arteriella och venösa
  • Claudicatio intermittens (arteriell insufficiens), fönstertittarsjuka, som innebär att man måste stanna för det gör ont att fortsätta gå.
  • Karpal- och tarsaltunnel syndrom
  • Oro och sömnstörningar vid depression
  • Växtvärk hos barn är oftast WED/RLS! Det gör inte ont att växa!
  • ADHD som i en del av fallen kan vara WED/RLS.
© Kerstin Thuresson 2019