Läkemedel som påverkar

Det finns flera grupper av läkemedel som tyvärr förvärrar WED/RLS-besvären, be din läkare om hjälp med att hitta alternativ!

  • Alla sömnmedlen, undantag Imovane som en del drabbade klarar.
  • Alla antidepressiva läkemedel.
  • Alla antihistaminer
  • Alla medel mot illamående.
  • För hög dos av de vanligaste läkemedlen mot WED/RLS; dopaminagonisterna Sifrol, Adartrel och Neupro plåster.


Läs mer under Medicinsk behandling

© Kerstin Thuresson 2019