Viktiga länkar

Länkar som kan vara bra att ha vid kontakt med okunniga läkare:

  •  Internetmedicin uppdaterades 26 april 2018 och är nu riktigt bra! Innehåller bl.a. rekommendationer om IV-järn vid Ferritinvärden under 75µg/l och påpekar att patienter med kliniskt signifikant RLS/WED har lägre livskvalitet än patienter med typ-2 diabetes eller klinisk depression samt att det hos patienter med svår RLS/WED är ökad suicidrisk.


  • Neurologi i Sverige, här är en artikel från maj 2018 om augmentation eller överdoseringssymtom att visa läkaren: Augmentation, en tickande bomb i behandlingen av RLS/WED?










  • Hög frekvens av WED/RLS bland befolkningen som lever på höga höjder i Himalya= tecken på syresättningsproblem bakom sjukdomen. Forskningsrapport från bl.a. Jan Ulfberg




© Kerstin Thuresson 2019